OCR Output

2. Oszmán-örmények: remények és veszélyek között e 39

vezető réteg — számára; az örmények ezen a kereten belül és evégett fejlesztették
szaktudásukat és művészetüket. Az oszmán-örmények művészetében és kultú¬
rájában, de a mindennapi életük megnyilvánulásaiban is kifejezésre jutott mind¬
két pólus: a saját örmény gyökerek és az oszmán környezet, gyakran kiegészülve

a szomszédos nyugati vagy keleti kulturális térségek befolyásával.

A fotográfia úttörői: családi fényképek
és az állam reprezentációja?!

A fényképezés művészetét az egész Oszmán Birodalom területén erősen meg¬
határozták az örmények. Az örmény udvari fényképészek - elsősorban az
Abdullah Fréres (Abdullah Testvérek) és a Sébah £ Joaillier?" — megteremtették
a modern, hivatalos oszmán kültéri leképezést. Így például II. Abdul-Hamid
szultán híres fotóalbumaiban megtalálható egy nagy portré az oszmán moder¬
nizAciordl,” az 1873-as világkiállítás oszmán részlegének a katalógusában pedig
látható az oszmán sokszínűség színpadias elrendezése. Ezektől a művészi¬

4 Az örmény családi portrékról Id. bővebben a 9. fejezetet.

5 Az Oszmán Birodalom fényképészetének alakulásáról vö. Seker, Nimet (2009): Die
Fotografie im Osmaniscben Reich, Würzburg; az örmény fényképészekről vö. Minasian,
Mihran (2012): Les photographes Arméniens d"Aintab et de la Cilicie. Bref apercu. In
Kévorkian, Raymond; Minassian, Mihran; Nordiguian, Lévon; Paboudjian, Michel; Tach¬
jian, Vahé (szerk.): Les Armeniens de Cilicie. Habitat, memoire et identite, Beirut, 134-167. 0.
36 . Ezekről a fényképészeti stúdiókról vö. Özendes, Engin (1998): Abdullah Freres: Ottoman
Court Photographers, Istanbul; Ozendes, Engin (1999): From Sebah & Joaillier to Foto Sabah.
Orientalism in Photography, Istanbul; Shechi, Stephen (2016): The Arab Imago: A Social
History of Portrait Photography, 1860-1910, Princeton, 1. fej.; Förschler, Silke (2010): Die
Aneignung der Orientmalerei. Europäische Atelierfotografie in Nordafrika im 19. Jahrhun¬
dert. In Blunck, Lars (szerk.): Die fotografische Wirklichkeit. Inszenierung, Fiktion, Narra¬
tion, Bielefeld, 227-238. o., itt: 232-234. 0.

7 Gavin, Carney (1988): „Imperial Self-Portrait: The Ottoman Empire as Revealed in the
Sultan Abdulhamid II Collection’s Photographic Albums Presented to the Library of
Congress (1893) and the British Museum (1894).” Journal of Turkish Studies 1988/12. 3-25.
o.; Waley, Muhammad Isa (1991): , Images of the Ottoman Empire: the Photograph Albums
Presented by Sultan Abdiilhamid II.” British Library Journal 1991/17. 111-127. 0.

8 de Launay, Victor Marie; Bey, Osman Hamdi (1873): Les Costumes populaires de la
Turquie / Elbise-i Osmaniyye, Istanbul (reprint: 1873 yılında Türkiye’de halk giysileri: Elbise-i