OCR Output

A 4, 2 +
38 e ÖRMÉNY ÉLET AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN

szämära, nevezetesen a Sanasarian Kollegium Garin/Erzurumban” vagy a Van,
Kharpert/Harput és Aintab/A ntep településeken található iskolák. Az örmény
írók fiatal generációja, akik az 1908-as ifjútörök forradalom és az 1913-ban létre¬
jött diktatúra közötti rövid, szabadsággal és reménységgel fémjelzett időszakban
alkottak, nemcsak ezekbe az intézményekbe járt, hanem itt is oktatott.

A többes identitás kulturális megnyilvánulásai

Az Oszmán Birodalomban élő örmények a kultúra területén is kimagasló telje¬
sítményt nyújtottak. A 16. század közepe óta az örmények voltak az Oszmán
Birodalomban a korai könyvnyomtatás egyik üttördi.” Güllü Hagop (Hagop
Vartovian) alapította meg az első oszmán nyelvű modern színházat, melynek
színi társulata a kezdetekben szinte kizárólag örményekből állt.? Isztambul
városképét sok helyütt mind a mai napig meghatározzák azok a paloták és mecse¬
tek, melyeket az örmény Balian építészdinasztia épített a 19. században a szultá¬
nok megbízásából, és melyek megpróbálták összeegyeztetni a klasszikus oszmán
építészeti stílust a kortárs európai stílusjegyekkel — ezáltal pedig egy modern, de
mégis sajátosan oszmán stílust kívántak megteremteni.?

Ezekkel a példákkal azt szeretnénk szemléltetni, hogy az Oszmán Biroda¬
lomban mennyire átszőtte az örmény hétköznapokat és az örmény kultúrát a
kettős viszonyulás. Egyrészt fontos viszonyítási alapot jelentett a történelmi
örökség és hagyomány, az örmény nyelv, az örmény irodalom és az örmény egy¬
ház ugyanúgy, mint a helyi adottságok. Másrészt pedig az Oszmán Birodalom
jelentette a viszonyítási és azonosulási alapot az örmények - legfőképp az örmény

» Erröl az iskoläröl vö. Young, Pamela (2003): The Sanasarian Varzharan: Making a
People into a Nation. In Hovannisian, Richard G. (szerk.): Armenian Karin/Erzerum,
Costa Mesa, CA, 261-292. 0.

3» Pehlivanian, Meline (2006): Früher armenischer Buchdruck 1512-1800. In ué. (szerk.):
Exotische Typen. Buchdruck im Orient - Orient im Buchdruck, Berlin, 34-67. o.

# de Bruijn, Petra: Agop, Güllü. In: Encyclopacdia of Islam, Three. http://referenceworks.
brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/agop-gullu-SIM _0086; Faroghi, Suraiya
(2005): Subjects of the Sultan: Culture and Daily Life in the Ottoman Empire, London / New
York, 260-261. o.; And, Metin (1999): Osmanlı tiyatrosn, kurulugu, gelisimi, katkısı, Ankara.
3 Tuglaci, Pars (1990): The Role of the Balian Family in Ottoman Architecture, Istanbul.