ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


Szolgáltató, adatkezelő:


L'Harmattan Könyvkiadó és Terjesztő Kft. (székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16.)

Cégjegyzékszám 01-09-681735

Adószám 11891198-2-41


Elérhetőségek:


1088 Budapest, Múzeum utca 7.

+36 1 411 0175

szerkesztoseg@harmattan.hu

openaccess@harmattan.hu


A jelen Adatkezelési tájékoztató a L'Harmattan Kft. alábbi szolgáltatásaira terjed ki:


A Szolgáltató által kezelt adatok:

  • látogató IP címe (az Archívum szolgáltatás hozzáférhetővé tétele érdekében)

  • Google Analytics anonimizált felhasználási statisztikák

  • Az Archívum eduID szolgáltatással való elérése esetében a következő attribútumok: felhasználónév (eduID: eduPersonPrincipalName), e-mail cím (eduID: mail).

  • Regisztráció esetén: felhasználónév, email cím, jelszó, valamint a felhasználó által a felhasználói fiókban létrehozott, tartalomszolgáltatásunkhoz kapcsolódó saját olvasói környezet (könyvjelzők, könyvespolc, egyedi gyűjtések) adatai. A felhasználó regisztrációjához kapcsolódó adatainak törlésére jogosult, a felhasználói felületen a fiókhoz kapcsolódó saját olvasói környezet a felhasználó által, a fiókhoz kapcsolódó regisztráció és adatok kérésre a Szolgáltató által törölhetők.


1. A Szolgáltató tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.


2. A Szolgáltató különös figyelmet fordít a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok megszerzése és feldolgozása során az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény fokozott betartására.


3. Az Ügyfél által megadott adatok, úgymint felhasználónév, e-mail cím, a rendszeren keresztül küldött elektronikus levélben megtalálható. Az Ügyfél által létrehozott könyvjelzők, könyvespolc, egyedi gyűjtések a felhasználói fiókból érhetők el, szerkeszthetők és törölhetők.


4. A weboldal adatkezelője a Szolgáltató.


5. Szolgáltató kijelenti, hogy az adatbázisában meglévő adatok (név, email cím stb.) kezelésének célja a platformon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, és az Ügyfelek jogainak védelme.


6. A Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat a fenti céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény vagy hatósági/bírósági határozat ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Az Ügyfél személyes adatait a felhasználás céljának megszűnése után, vagy kérésre a Szolgáltató törli.


7. Az Ügyfél adatszolgáltatása önkéntes, jogalapja az érintett beleegyezése. A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételével az Ügyfél hozzájárulását adja adatai fent meghatározott felhasználásához.


8. A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályok szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató. Az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételével a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatok az adatfeldolgozóhoz továbbításra kerüljenek.


9. Az Ügyfél által megadott információkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az információk valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.


10. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.


11. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen tájékoztatót egyoldalúan módosítani.