OCR Output

40 ÖRMÉNY ÉLET AZ OSZMÁN BIRODALOMBAN

látomásbeli, állam által megrendelt képektől eltekintve, a fényképészet igen
sajátos módon változtatta meg az oszmán tartományokban élő örmények életét,
még a falvakban is. Nem sokkal ezután divatossá vált, sőt presztízskérdés lett,
hogy az örmény és oszmán felső osztály megörökítse magát és családját vala¬
melyik fényképészstúdióban, lehetőleg ünneplőben vagy jelmezben, gondosan
kiválasztott dekoráció és kellékek mellett. Az örmény közösség számára a fény¬
képezés a figyelemfelkeltés eszközévé is lett, mivel a mészárlásokat követően így
tudták felhívni az európaiak figyelmét az örmények sorsára, illetve így tudtak
támogatást mozgósítani az árvák számára. Sok szétszakított örmény család
számára a fényképek biztosították az összetartozást, miután elmenekültek vagy
kivándoroltak. A családi fényképek emlékképekké váltak, a távollévők képét
pedig - legyen szó kivándorolt vagy elhunyt családtagokról — beillesztették az
újabb családi fényképek közé. Manapság a családi fényképek jelentik a letűnt
világ szinte egyetlen tárgyi emlékét, ami a népirtás után megmaradt a leszár¬
mazottak számára.

Pótolhatatlan kézművesek

Művészek és értelmiségiek, orvosok és bankárok — az ő csoportjukat szám szerint
még át lehetett tekinteni. Amikor viszont szakmára szakosodott kézművesekről
beszélünk, akkor egy ennél sokkal nagyobb számú csoportot vizsgálunk, hiszen
a fővárosban - és még inkább a tartományi központokban - leginkább ez a
szakma tette lehetővé az örmény családok széleskörű felemelkedését. A felemel¬
kedés leginkább akkor valósult meg, amikor az oszmán állam pótolhatatlan
termelőivé váltak. A tartományokban ez leginkább a modern, kötelező sorkato¬
nai szolgálathoz kapcsolódott, hiszen új szükséglet merült fel különböző tárgyak
tömegtermelése iránt. Az oszmán pénzverés 1757 óta egy bő évszázadon keresz¬
tül a Düzian család (örmény-katolikus amirák) kezében volt, a Dadian család
pedig, mely a szultán udvarában dolgozott ékszerészként, 1795-ben átvette a
monopóliumot a lőporgyártás felett.? Ezektől az oszmán társadalom legfelső

Osmaniyye, ford. Erol Üyepazarci, Istanbul, 1999).
9 Tuslaci, Pars (1993): The Role of the Dadian Family on Ottoman Social, Economic and
Political Life, Istanbul.