Rövidítve idézett források és szakirodalom

 

Adamik 2017

Adamik Lajos, Egy modern Paracelsus-legenda vázlatos története, Orvostörténeti Közlemények, 238–241 (2017), 127–141.

Adolphi 1728

Christian Michael Adolphi, Dissertatio Medica Inauguralis De Porcello Cassoviensi, Lipsiae, Gottfried Rothe, 1728.

Adolphi 1746

Christian Michael Adolphi, Trias dissertationum physico-medicarum de quibusdam affectibus singularibus nimirum. I. De affectu mirachiali, II. De porcello Cassoviensi, III. De eructatione flammante, Lipsiae, Ioannes Gothofredus Dyckius, 1746.

Bácsmegyei 1721

Bácsmegyei István, Nähere Erläuterung des Ober-Hungarischen Wein-Gewächses, Sammlung von Natur-, und Medicin Geschichten IX, Sommer-Quartal, 1719 (Annalium physico-medicorum, oder Geschichte der Natur und Kunst, Anno MDCCXIX. September), 9(1719), Leipzig–Budissin/Bautzen, David Richter, 1721, 330–332.

Bakos 1960

Bakos József, Újabb adatok a tokajhegyaljai régi szőlőművelés szókincséhez, történetéhez és irodalmához, Az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyve – Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Eger, 1960, 515–541. (Különnyomat: Az Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei, 121.)

Balassa 1991

Balassa Iván, Tokaj-Hegyalja szőleje és bora. Történeti-néprajzi tanulmány, Tokaj, Tokaj-Hegyaljai ÁG Borkombinát, 1991.

Behrens 1710

Konrad Barthold Behrens, Selecta diaetetica seu de recta ac conveniente ad sanitatem vivendi ratione tractatus, Francofurti et Lipsiae, Rudolph Schröder, 1710.

Beyschlag 1803

Daniel Eberhard Beyschlag, Beyträge zur Nördlingischen Geschechtshistorie die Nördlingischen Familien und Epitaphien II, Nördlingen, Carl Gottlob Becks Witwe, 1803.

Tóth G. szerk., Bél 2018

Bél Mátyás, Notitia Hungariae Novae Historico Geographica, Tomus quintus…, Comitatus Sarosiensis, Zemplinisensis, Ungváriensis et Bereghiensis, ed. Gregorius Stephanus Tóth, Budapest, MTA TTI, 2018.

Bél 1723a

Bél Mátyás, Hungariae antiquae et novae Prodromus…, Norimbergae, Petrus Conradus Monath, 1723.

Bél 1723

Bél Mátyás, De Vineis et Vino Hungariae in Bél 1723a, 152–154.

Bibliothèque…, 1759

Bibliothèque des sciences et des beaux arts, Tome Onzieme, Alahaye [Den Haag], Pierre Gosse Junior, 1759, 235–236.

Birtalan 2014

Birtalan Győző, Az újkori orvostudomány barokk kezdetei, Orvostörténeti Közlemények, 226–229 (2014), 25–36.

Boerhaave 1732a

Herman Boerhaave, Elementa Chemiae, Tomus Primus, Lipsiae, Kaspar Fritsch, 1732.

Boerhaave 1732b

Herman Boerhaave, Elementa Chemiae, Tomus Secundus, Lipsiae, Kaspar Fritsch, 1732.

Boros A. 2007

Amedeo Boros, Benedictus Ego qui te ibi…, Il Tokaji Aszú, rex vinorum, dalle alchemie microclimatiche alla pietra filosofale, in Etnoantropologia online 2. – Atti del X Congresso Nazionale AISEA (2006), Cibo e alimentazione, Tradizione, simboli, saperi, Roma, AISEA, 2007, 55–68. (https://digilander.libero.it/aisea/atti_2006/saggio%20BOROS.pdf)

Bozzay 2009

Réka Bozzay, Die Peregrination ungarländischer Studenten an der Universität Leiden, 1595–1796, Budapest, ELTE, 2009 (Felsőoktatástörténeti kiadványok, Új sorozat, 8.)

Bozzay–Ladányi 2007

Bozzay Réka–Ladányi Sándor, Magyarországi diákok holland egyetemeken (1595–1918), Budapest, ELTE, 2007 (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 15.)

Celsus 1746

Aurelius Cornelius Celsus, De medicina libri octo, Lugduni Batavorum, Johan Arnold Langerak, 1746.

Commentarii… 1753

Commentarii de rebus in scientia naturali et medica gestis, Voluminis II, Pars III, Lipsiae, Johann Friedrich Gleditsch, Amstelodami, Pieter Mortier, 1753.

Commentarii… 1755

Commentarii de rebus in scientia naturali et medica gestis, Voluminis IV, Pars III, Lipsiae, Johann Friedrich Gleditsch, 1755.

Commentarii… 1757

Commentarii de rebus in scientia naturali et medica gestis, Voluminis VI, Pars II, Lipsiae, Johann Friedrich Gleditsch, 1757.

Csoma 1998

Csoma Zsigmond, A szőlészeti-borászati szakirodalom kialakulása Magyarországon (18–19. század), Századok, 132 (1998), 859–908.

Domby 1758

Domby Sámuel, Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica De vino Tokaiensi, Trajecti ad Rhenum, Joannes Broedelet, 1758.

Edzardi 1729

Sebastian Edzardi, Verzeichniß Allerhand Pietistischer Intriquen und Unordnungen in Litthuanien, vielen Städten Deutschlandes, Hungarn und America, Wiburgensem, durch Jo. Jeverum, 1729.

Fischer 1716

Daniel Fischer, Tentamen pneumatologico physicum de mancipiis diaboli sive sagis, Vitembergae, Samuel Kreusig, 1716.

Fischer 1732

Daniel Fischer, De terra medicinali Tokayensi, Wratislaviae, Michael Hubert, 1732.

Galénosz 1625

Galeni librorum secunda classis materiam sanitatis conseruatricem tradit, Venetiis, Bernardo Giunta, 1625.

Gorter 1736

Johannes de Gorter, De perspiratione insensibili, Lugduni Batavorum, Pieter Jansoon van der Aa, 1736.

Grossinger 1797

Johann Baptist Grossinger, Universa historia physica regni Hungariae secundum tria regna naturae digesta, Tomus V. Dendrologia sive historia arborum et fructicum Hungariae, Posonii, Simon Peter Weber, 1797.

Gyárfás 1983

Gyárfás Ágnes, Domby Sámuel (1729–1807) élete és munkássága, Orvostörténeti közlemények, 102–104 (1983), 79–114.

Gyulai 2007

Gyulai Éva, Egy új foglalkozás a 18. században: a „tisztiorvos”, Borsod vármegye főorvosai (1750–1850): Trangus Illés, Domby Sámuel, Benkő Sámuel, Szathmári József, Katona Mihály, in Horváth Z. szerk., Tóth Zoltán emlékkönyv, 2017, 95–113.

Helmont 1652

Jan Baptist van Helmont, Ortus medicinae, id est initia physicae inaudita, Amsterodami, Lodewijk Elzevier, 1652. https://doi.org/10.1016/B978-1-4933-0398-4.50107-3 

Hippokratész 1596

Hippokratész, Magni Hippocratis medicorum omnium facile principis, Francofurti, Andreas Wechel, Claude de Marne, Johann Aubry, 1596.

Hoffman 1617

Laurentius Hoffman, Balthasaris Brunneri…Consilia medica, Hallae-Saxonum, Petrus Faber, 1617.

Hoffman 1733

Laurentius Hoffman, Balthasaris Brunneri…Consilia medica, Francofurti et Lipsiae, Johann Christoph Göpner, 1733.

Hoffmann 1722a

Friedrich Hoffmann, Observationum physico-chymicarum selectiorum libri III, Halae, Simon Jacob Renger, 1722.

Hoffmann 1722

Friedrich Hoffmann, Observatio XXIV. Historia vini Tockaviensis Hungarici cum ejus indole, genesi ac virtute, in Hoffmann 1722a, 79–88.

Hoffmann 1736a

Friedrich Hoffmann, Observationum physico-chymicarum selectiorum libri III, Halae, Simon Jacob Renger, 1736.

Hoffmann 1736

Friedrich Hoffmann, Observatio XXIV. Historia vini Tockaviensis Hungarici cum ejus indole, genesi ac virtute, in Hoffmann 1736a, 72–81.

Hoffmann 1739a

Friedrich Hoffmann, Opuscula medica varii argumenti…, Halae, Officina Rengeriana, 1741.

Hoffmann 1739

Friedrich Hoffmann, De vini Hungarici excellente natura, virtute et usu, in Hoffmann 1739a, 114–137.

Hoffmann 1740, 1748, 1761

Friedrich Hoffmann, Dissertatio inauguralis medico-physica, De vini Hungarici excellente natura, virtute et usu, in Hoffmann 1740a, 355–362.; Hoffmann 1748a, 355–362.; Hoffmann 1761a, 355–362.

Hoffmann 1740a, 1748a, 1761a

Friedrich Hoffmann, Opera omnia physico-medica, Tomus V., Genevae, Samuel de Tournes, 1740, 21748, 31761.

Horányi 1775

Horányi Elek, Memoria Hungarorum et provincialium scriptis editis notorum, tomus I., Viennae, Anton Löwe, Leopold Johann Kaliwoda, 1775.

Horváth 1895

Horváth Géza, Az aranytermő szőlők meséje, Természettudományi Közlöny, 27 (1895), 505–514.

Horváth Z. szerk., Tóth Zoltán emlékkönyv, 2017

Társadalomtörténeti tanulmányok Tóth Zoltán emlékére, szerk. Horváth Zita, Rada János, Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2017.

Huber 1733

Johannes Christophorus Huber, Dissertatio inauguralis physico-chemico-medica De Auro Vegetabili Pannoniae, Halae Magdeburgicae, Hendel, 1733.

Jänichen– Keler 1731

Meletemata Thorunensia seu dissertationes varii argumenti ad historiam maxime Polonicam, Vngaricam et Prvssicam, politicam, physicam, rem nummariam ac litterariam spectantes, uno volumine iam collectae et comprehensae curante Petro Iaenichio, Tomus III., Thorunii, Johann Ludwig Nicolai, 1731, 215–256.: Dissertatio de vineis Vngariae; 256–278.: Beschreibung des vornehmsten Weingebürges in Ungarn; 272.: „Die Werckzeuge, die bey dem Weinbau gebrauchet werden.

Jänichen–Keler 1712

De vineis Ungariae, praeside Petrus Iaenichius… publice disseret Paulus Keler, Thorunii, Johann Ludwig Nicolai, 1712.

Anonymus 1786

Lettre de Mr L** C. de H. à l’auteur du Journal, Journal historique et littéraire (Luxembourg, réd. André Cavelier), CLXXIV (1786), 188–192.

Kapronczay 2007

Kapronczay Katalin, Orvosi művelődés és egészségügyi kultúra a XVIII. századi Magyarországon, Budapest, SOTE, 2007 (A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltárának Kiadványai, 4.)

Kiss 2006

Kiss László, Rácz Sámuel (1744–1807) szerepe a nyirokkeringés kutatásában, Orvostörténeti Közlemények 196–197 (2006), 181–190.

Kiss 2015

Kiss László, Bácsmegyei István Pál (1690 k.-1735), Gömör vármegye első ismert orvosa = Kiss 2015a, 149-154. 

Kiss 2015a

Kiss László, A jó palócok és tót atyafiak orvosai, Budapest, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2015. (Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára 106.)

Komáromy 1715

Komáromy János Péter, Dissertatio physico-medica inauguralis De vino Hungarico Soproniensi, Basileae, Friedrich Lüdi, 1715.

Kovács 2019

Kovács Janka, „Érzelmi nyavalyák” és „ész-tébolyodások”. A lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18–19. század fordulóján = Aetas 34. (2019/2),

Köleséri 1719

Samuel Köleséri, Auraria Romano-Dacica, Cibinii, Johann Barth d. J., 1719.

Lippóczy 1975

Lippóczy Norbert, Tokaj-Hegyaljáról Lengyelországban 1726-ban. A tokaji bor híre Lengyelországban a XVIII. század első felében, A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1973–1974, Budapest, 1975, 161–172.

Maendelyke…1758

Maendelyke uittreksels, of de Boekzaal der geleerde waerelt, Vol. 44, Amsterdam, Dirk Onder de Linden, 1758.

Magyar L. A. 1996

Magyar László András, Friedrich Hoffmann (1660–1742) tanulmánya a magyar bor kiváló természetéről, Orvostörténeti Közlemények, 149–157 (1996), 219–244.

Magyar L. A. 2010

Magyar László András, Az aranyszőlő legendája, in Gazda I., sajtó alá rend., Három orvostörténész, 2010, 149–156.

 

Gazda I., sajtó alá rend., Három orvostörténész, 2010

Jubileumi emlékkönyv, Három orvostörténész köszöntése, Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes és Szállási Árpád tiszteletére, sajtó alá rend. Gazda István, Budapest, MATI, 2010 (A Magyar Tudománytörténeti Intézet tudományos közleményei, 32. – A Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára, 86.)

Magyar L. A. szerk., Medicina illuminata, 2015

Medicina Illuminata. Felvilágosodás kori orvostörténeti szöveggyűjtemény I. rész, 17. század, szerk. Magyar László András, Budapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 2015.

Magyar L. A. 2016

Magyar László András, Magyar vonatkozású nevek a régi nemzetközi orvosi-gyógyszerészi szókincsben, Magyar Orvosi Nyelv, 16 (2016), 32–34.

Matolai 1744

Matolai János, Disquisitio physico-medica de vini Tokaiensis cultura, indole, praestantia et qualitatibus, Acta physico-medica Academiae caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curiosorum exhibentia Ephemerides VII, Appendix ad volumen septimum Actorum physico-medicorum, Norimbergae, Wolfgang Moritz Endtner Erben, 1744, 1–24.

Milleter 1717

Johann Milleter, Disputatio inauguralis De morbo tsoemoer, Hungariae endemio, Lugduni Batavorum, Conrad Wishof, 1717.

Monok 2017

Monok István, Paracelsus és a tokaji bor, Néprajzzá váló filológiai tévedés, Agria, L (2017), 77–80.

Neumann 1735

Caspar Neumann, Lectiones publicae von vier subjectis Diaeteticis, nehmlich von ... viererley Geträncken, vom Thee, Caffee, Bier und Wein, Leipzig Gottlieb Benjamin Frommann, 1735.

Pápai Páriz 1692

Pápai Páriz Ferenc, Pax Corporis, Az az: Az emberi testnek belsö Nyavalyáinak okairól, Fészkeiröl, ’s azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta, Lőcse, Brewer Sámuel, 1692.

Plenck 1784

Joseph Jacob Plenck, Bromatologia seu Doctrina de esculentis et potulentis, Viennae, Rudolph Graeffer, 1784.

Rapaics 1937

Rapaics Raymund, A tokaji bor és a furmint-szőlő, Természettudományi Közlöny, 69 (1937), 589–596.

Raymann 1720a

Johann Adam Raymann, Special-Historie der An. 1718. in Ober-Hungarn gehabten Weinlese, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1718, 6 (1720), 1718–1725.

Raymann 1720b

Johann Adam Raymann, De Auro Vegetabili, oder von dem vermeintlichen Golde in den hungarischen Wein-Trauben, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1718, 6 (1720), 1733–1735.

Raymann 1722a

Johann Adam Raymann, Von dem heurigen Wein-Gewächse in Ober-Hungarn, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1720, 14 (1722), 414–417.

Raymann 1722b

Johann Adam Raymann, De dubia Auri Uvarum vegetabilis existentia, Acta physico-medica Academiae Caesareae Naturae Curiosorum Ephemerides, Centuria IX. et X, 1722, 116–118. 

Raymann 1723

Johann Adam Raymann, Von der heurigen Wein-Lese in Ober-Hungarn, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1721, 18 (1723), 473–475.

Raymann 1724

Johann Adam Raymann, Historie der Weinlese in Ober-Hungarn, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1722, 22 (1724), 403–406. 

Raymann 1725

Johann Adam Raymann, Von dem Zu- und Misswachs dieses Jahrs 1723 in und um Epperies in Ober-Hungarn. Historie der Wein-Lese in Ober-Hungarn von 1723, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1723, 26 (1725), 387–392.

Raymann 1726

Johann Adam Raymann, Special-Nachricht von der heurigen Weinlese in Ober-Hungarn 1724, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1724, 30 (1726), 396–398.

Raymann 1727

Johann Adam Raymann, Historie der Weinlese in Ober-Hungarn anno 1725, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1725, 34 (1727), 412–414.

Raymann 1730

Johann Adam Raymann, Historie der heurigen Weinlese in Ober-Hungarn 1726, Sammlung von Natur- und Medizin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur Geschichten, Herbst-Quartal 1726, 38 (1730), 423–426.

Raymann 1742

Johann Adam Raymann, Fallacia Auri Uvarum vegetabilis ulterius demonstrata, Acta physico-medica Academiae Caesareae Naturae Curiosorum Ephemerides, Vol. VI, 1742, 427–434.

Rowley 1793

William Rowley, The Rational Practice of Physic, Vol. IV., London, 1793.

Sachs 1661

Philipp Jacob Sachs a Lewenheimb, Ampelographia, sive vitis viniferae, eiusque partium consideratio physico-philologico-historico-medico-chymica…, Lipsiae, Christian Michael, 1661.

Sachs 1670

Philipp Jacob Sachs a Lewenheimb, Observatio CXXXI. Aurum vegetabile, Miscellanea curiosa medico-physica Academiae Naturae Curiosorum. Annus primus, Lipsiae, Johann Bauer, 1670, 290–293.

Shacht 1753

Joannis Oosterdyk Schacht, Institutiones Medicinae Practicae, Trajecti ad Rhenum, Joann Paul Krauss, 1753.

Schultheisz 2006

Schultheisz Emil, Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a XVIII. századból = Schultheisz 2006a, 227–231.

Schultheisz 2006a

Schultheisz Emil, Fejezetek az orvosi művelődés történetéből, sajtó alá rend. Gazda István, Piliscsaba, Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2006. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 62.)

Schultheisz 2013

Schultheisz Emil, Európai orvostudomány a 17. században, Kaleidoscope: Művelődés-, Tudományé -s Orvostörténeti Folyóirat, 2013/7, 9-18 https://doi.org/10.17107/KH.2013.7.6-21 

Schultheisz 2018c

Schultheisz Emil, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) és az orvostudomány kapcsolata, in Schultheisz 2018, 442–488.

Schultheisz 2018a

Schultheisz Emil, Magyar orvos-természettudományi folyóirat kiadásának terve a XVIII. századból, in Schultheisz 2018, 231–235.

Schultheisz 2018b

Schultheisz Emil, Orvosok és orvosképzés a nagyszombati orvosi kar felállítása előtt, in Schultheisz 2018, 253–275.

Schultheisz 2018

Schultheisz Emil orvostörténeti tanulmányai – Emile Schulteisz Collected Papers on the History of Medicine, sajtó alá rend. Gazda István, Budapest, Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet, 2018. (Magyar Tudománytörténeti Szemle könyvtára, 126.)

Spindler 1691

Paul Spindler, Observata in Peste Posoniensi Anno 1644 = Spindler 1691a, 67–70.

Spindler 1691a

Paul Spindler, Observationum medicinalium centuria, A. D. Paulo Spindlero hic Posonii quondam consignata, nunc collecta, in ordinem redacta… cum notis hinc inde interspersis studio et opera Caroli Raygeri,  Francofurti ad Moenum, Philipp Fievet, 1691.

Stahl 1747

Georg Ernst Stahl, Fundamenta Chymiae, Pars III, Norimbergae, Wolfgang Moritz, Vid. Julius Arnold Engelbrecht, 1747.

Sydenham 1684

Thomas Sydenham, Tractatus de Podagra et Hydrope, Lugduni Batavorum, Joannes Prins, 1684.

Swieten 1742

Gerard van Swieten, Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, Tomus Primus, Lugduni Batavorum, Johannes Verbeek, Hermannus Verbeek, 1742.

Swieten 1745

Gerard van Swieten, Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos, Tomus Secundus, Lugduni Batavorum, Johannes Verbeek, Hermannus Verbeek, 1745.

Swieten 1754

Gerard van Swieten, Commentaria in Hermanni Boerhaave aphorismos de cognoscendis et curandis morbis, Tomus Tertius, Hildburghusae, Johann Gottfried Hanisch, 1754.

Szathmáry 1934

Szathmáry László, Az alkohol neveiről, Általános Szeszipari Közlöny 7–8 (1934), 2–3.

Tar 2004

Tar Attila, Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon (1694–1789), Budapest, ELTE, 2004. (Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban, 11.)

Tarnai 1956

Tarnai Andor, Fischer Dániel és az első hazai folyóirat terve, Magyar könyvszemle, 72 (1956), 32–49.

Tóth 2007

Tóth Gergely, Bél Mátyás „Notitia Hungariae novae…” című könyvének keletkezéstörténete és kéziratainak ismertetése. I. kötet, doktori disszertáció, ELTE BTK, Budapest, 2007, 46, 51. 

Ulrich 2003

Ulrich Attila, A tokaji uradalom gazdálkodása a XVII. század második felétől a napóleoni háborúk koráig = Bencsik János szerk., Tokaj várostörténeti tanulmányok IV, Miskolc, 2003, 115-126.

Vanière 1730

Jacques Vanière, Praedium rusticum, Tolosae, Petrus Robert, 1730.

Welsch 1721

Johann Melchior Welsch, Dissertatio inauguralis physico-medica de vini hungarici excellente natura, virtute et usu, quam... in illustri Academia Friedriciana, Praeside Dn. Friderico Hoffmanno… pro gradu Doctoris, nov. 1721... publicae eruditorum disquisitioni exponet Johann Melchior Welsch, Halae Magdeburgicae, Christian Henckel, 1721.

Weszprémi 1773

Weszprémi István, Zweifel wider die Existenz des vegetabilischen Goldes in Ungarn = Allergnädigst Privilegierte Anzeigen III (1773), 78–80.

Weszprémi 1778

Weszprémi István, Succinta medicorum Hungariae et Transilvaniae biographia…, Pars prior, Viennae, Johann Thomas von Trattner, 1778.

Weszprémi 1795

Weszprémi István, Magyar Országi öt különös elmélkedések… V. A’ Magyar Országi Szőlő-tőkéken nőtt ’s nevelkedett Aranyról, Pozsony, Wéber Simon, 1795.