1 Allen, J. P., Litten, R. Z., Fertig, J. B. & Babor, T. (1997). A review of research on the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT). Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21, 613-619.
https://doi.org/10.1111/j.1530-0277.1997.tb03811.x
 PMid:9194913

 

2 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596


 

3 Anda, R. F., Croft, J. B., Felitti, V. J., Nordenberg, D., Giles, W. H., Williamson, D. F. & Giovino, G. A. (1999). Adverse childhood experiences and smoking during adolescence and adulthood. JAMA, 282(17), 1652-1658.
https://doi.org/10.1001/jama.282.17.1652
PMid:10553792


 

4 Anderson, J.L., Sellbom, M. & Salekin, R. T. (2018). Utility of the Personality Inventory for DSM-5-Brief Form (PID-5-BF) in the Measurement of Maladaptive Personality and Psychopathology. Assessment, 25(5), 596-607. http://dx.doi.org/10.1177/1073191116676889.
https://doi.org/10.1177/1073191116676889
PMid:27827808


 

5 Andorka R. (1994). Deviáns viselkedések Magyarországon - általános értelmezési keret az elidegenedés és az anómia fogalmak segítségével. In Münnich I., Moksony F. (szerk.): Devianciák Magyarországon. (pp. 32-77). Budapest: Közélet Kiadó.


 

6 Andreassen, C. S., Griffiths, M. D., Hetland, J. & Pallesen, S. (2012). Development of a Work Addiction Scale. Scandinavian Journal of Psychology, 53(3), 265-272.
https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2012.00947.x
PMid:22490005


 

7 Andreassen, C. S., Torsheim, T., Brunborg, G. S. & Pallesen, S. (2012). Development of a Facebook Addiction Scale. Psychological Reports, 110(2), 501-517.
https://doi.org/10.2466/02.09.18.PR0.110.2.501-517
PMid:22662404


 

8 Angelusz R. & Tardos R. (2006). A kérdőíves kontextus-hatás − a nem mintavételi hibák egy efemer, mindennapos esete. In Angelusz R., Tardos R. (szerk.): Mérésről mérésre, a válaszkutatás módszertani kérdései. Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, BCE Politikatudományi Intézet.


 

9 Bányai F., Zsila Á., Király O., Maráz A., Elekes Zs., Griffiths, M. D., Andreassen, C. S. & Demetrovics Zs. (2017). Problematic Social Media Use: Results from a Large-scale nationally representative adolescent sample. PLoS ONE 12(1). e0169839. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0169839.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169839
PMid:28068404 PMCid:PMC5222338


 

10 Barratt, E. S. (1959). Anxiety and impulsiveness related to psychomotor efficiency. Perceptual and Motor Skills, 9, 191-198.
https://doi.org/10.2466/pms.1959.9.3.191


 

11 Bartus T. (2015). Lemorzsolódás és súlyozás az életünk fordulópontjai panelfelvételben. Demográfia, 58. 4. 3. 287-308.


 

12 Blair, G., Imai, K. & Zhou, Y-Y. (2015). Design and analysis of the randomized response technique. Journal of the American Statistical Association. 110(511), 1304-1319. Review. DOI: 10.1080/01621459.2015.1050028 https://imai.fas.harvard.edu/research/files/randresp.pdf
https://doi.org/10.1080/01621459.2015.1050028


 

13 Bogardus, E. S. (1927). Race friendliness and social distance. Journal of Applied Sociology, 11, 272-287.


 

14 Bogardus, E. S. (1967). Measuring social distances. In Fishbein, M. (szerk.): Readings in attitude theory and measurement. (71-76). New York, NY: John Wiley and Sons.


 

15 Bornemisza E. & Csepeli Gy. (1998). A válaszálcázás kiküszöbölése. Hibával mért diszkrét adatok statisztikai elemzése a társadalomtudományokban. Szociológiai Szemle, 2, 67-82. http://real-j.mtak.hu/5516/1/SzociologiaiSzemle_1998.pdf 


 

16 Bőthe B., Tóth-Király I., Reid, R. C., Orosz G. & Demetrovics Zs. (2021). Hiperszexuális Viselkedés Leltár. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 363-367). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

17 Chaiton, M., Diemert, L., Cohen, J. E., Bondy, S. J., Selby, P., Philipneri, A. & Schwartz, R. (2016). Estimating the number of quit attempts it takes to quit smoking successfully in a longitudinal cohort of smokers. BMJ Open, 6(6), e011045. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011045
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2016-011045
PMid:27288378 PMCid:PMC4908897


 

18 Cornelius, M. E., Wang, T. W., Jamal, A., Loretan, C. G. & Neff, L. J. (2020). Tobacco product use among adults - United States, 2019. Morbidity and Mortality Weekly Report, 69(46), 1736-1742. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6946a4
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6946a4
PMid:33211681 PMCid:PMC7676638


 

19 Czeglédi E., Urbán R. & Csizmadia P. (2010). Measuring body image: Psychometric properties and construct validity of the Hungarian version of Body Attitude Test. Magyar Pszichológiai Szemle, 65(3), 431-461. http://dx.doi.org/10.1556/MPSzle.65.2010.3.1
https://doi.org/10.1556/mpszle.65.2010.3.1


 

20 Daoud, N., Hayek, S., Sheikh Muhammad, A., Abu-Saad, K., Osman, A., Thrasher, J. F. & Kalter-Leibovici, O. (2015). Stages of change of the readiness to quit smoking among a random sample of minority Arab-male smokers in Israel. BMC Public Health, 15(1), 672. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-015-1950-8
https://doi.org/10.1186/s12889-015-1950-8
PMid:26178347 PMCid:PMC4607270


 

21 Decorte, T., Mortelmans, D., Tieberghien, J. & De Moor, S. (2009). Drug use: an overview of general population surveys in Europe. Thematic paper. Luxembourg: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/967/EMCDDA-TP-gps.pdf 


 

22 Demetrovics Zs., Szeredi B. & Nyikos E. (2004). A Problémás Internethasználat Kérdőív bemutatása. Psychiatria Hungarica, 19, 141-160.


 

23 Demetrovics Zs., Szeredi, B. & Rózsa, S. (2008). The three-factor model of Internet addiction: The development of the Problematic Internet Use Questionnaire. Behavior Research Methods, 40, 563-574.
https://doi.org/10.3758/BRM.40.2.563
PMid:18522068


 

24 Demetrovics Zs., Urbán R., Nagygyörgy K., Farkas J., Zilahy D., Mervó B., Reindl A., Ágoston Cs., Kertész A. & Harmath E. (2011). Why do you play? The development of the motives for online gaming questionnaire (MOGQ). Behavior Research Methods, 43(3), 814-825. http://dx.doi.org/10.3758/s13428-011-0091-y
https://doi.org/10.3758/s13428-011-0091-y
PMid:21487899


 

25 Derogatis, L. R. & Melisaratos, N. (1983). The Brief Symptom Inventory: An introductory report. Psychological Medicine, 13, 595-605.
https://doi.org/10.1017/S0033291700048017
 PMid:6622612


 

26 Edwards, V. J., Anda, R. F., Gu, D., Dube, S. R. & Felitti, V. J. (2007). Adverse childhood experiences and smoking persistence in adults with smoking-related symptoms and illness. The Permanente Journal, 11(2), 5-13.
https://doi.org/10.7812/TPP/06-110
PMid:21461087 PMCid:PMC3057738


 

27 Elekes Zs. & Paksi B. (2004). A 18-54 éves felnőttek alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Kutatási Beszámoló, Budapest: NKFP. http://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=57&lang=hu 


 

28 Elekes Zs. & Paksi B. (2004). A 18-54 éves felnőttek alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásai. Kutatási Beszámoló, Budapest: NKFP. Letöltve: 2020.10.10. https://viselkedeskutato.hu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=57&lang=hu 


 

29 Elekes Zs. (2002). Az alkohol- és drogfogyasztás fontosabb indikátorai. In: Egyes deviáns viselkedési formák fontosabb indikátorai. (Társadalmijelzőszám-füzetek, 5-28). Budapest: KSH.


 

30 Elekes Zs. (2007). Alkohol és társadalom. Budapest: Országos Addiktológiai Intézet.


 

31 EMCDDA (2002) Handbook for surveys on drug use among the general population. EMCDDA project CT.99.EP.08 B, Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/244/Handbook_for_surveys_on_drug_use_among_the_general_population_-_2002_106510.pdf 


 

32 EMCDDA (2021). Statistical Bulletin 2021. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2021.07.11. https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/gps_en 


 

33 EMCDDA. (1999). Co-ordination of an expert working group to develop instruments and guidelines to improve quality and comparability of general population surveys on drugs in the EU. Follow up of EMCDDA project CT.96.EP.08 (CT.97.EP.09). Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/244/downloads/emcdda_gps_expert_group_comp_report.pdf 


 

34 EMCDDA. (1999). Co-ordination of an expert working group to develop instruments and guidelines to improve quality and comparability of general population surveys on drugs in the EU. Follow up of EMCDDA project CT.96.EP.08 (CT.97.EP.09). Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_1385_EN_expert_group_comp_report.pdf 


 

35 EMCDDA. (2000) Methodological study to compare the effect of different methods of data collection on the prevalence of self-reported drug use in General Population Surveys. Lisbon, Portugal: EMCDDA. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/178/Methodological_differences_in_general_population_surveys_-_2000_106457.pdf 


 

36 EMCDDA. (2002). Handbook for surveys on drug use among the general population. EMCDDA project CT.99.EP.08 B. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/244/Handbook_for_surveys_on_drug_use_among_the_general_population_-_2002_106510.pdf 


 

37 EMCDDA. (2002). Handbook for surveys on drug use among the general population. EMCDDA project CT.99.EP.08 B. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/244/Handbook_for_surveys_on_drug_use_among_the_general_population_-_2002_106510.pdf 


 

38 EMCDDA. (2013). Towards a new EMQ Module - Questions on Availability of Illicit Drugs. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/10592/EMQ-availability-module.pdf 


 

39 EMCDDA. (2015). Voluntary EMQ Module for monitoring use of New (and not so new) Psychoactive Substances (NPS) in General Adult Population Surveys and School Surveys. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/10582/EMQ%20Voluntary%20Module%20on%20New%20Psychoactive%20Substances%20%28NPS%29.pdf 


 

40 EMCDDA. (2019). EU Drug Markets Report. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/12078/20192630_TD0319332ENN_PDF.pdf 


 

41 EMCDDA. (2020). European Drug Report 2020: Trends and Developments, Publications. Luxembourg: Office of the European Union.


 

42 EMCDDA. (2020a). EMCDDA trendspotter briefing: Impact of COVID-19 on patterns of drug use and drugrelated harms in Europe. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13130/EMCDDA-Trendspotter-Covid-19-Wave-2_1.pdf 


 

43 EMCDDA. (2020b). Európai kábítószer‑jelentés. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13238/TD0420439HUN.pdf 


 

44 EMCDDA. (2020c). European Drog Report-Trends and Developments. Lisbon, Portugal: EMCDDA. Letöltve: 2020.10.10. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13236/TDAT20001ENN_web.pdf 


 

45 EMCDDA. (2021). Statistical Bulletin 2021. Lisbon, Portugal: EMCDDA. https://www.emcdda.europa.eu/data/stats2021/gps_en


 

46 Eranus E., Láng S., Máth A. & Rácz A. (2005). A kérdőíves adatfelvétel újabb módszerei: telefonos, számítógéppel támogatott (CAPI, CATI) és internetes adatgyűjtés. In: Letenyei L. (szerk.): Településkutatás. Szöveggyűjtemény, (pp. 545-593). Budapest: Ráció.
https://doi.org/10.14267/963-0606-25-9-11


 

47 Escobedo, L. G. & Peddicord, J. P. (1996). Smoking prevalence in US birth cohorts: The influence of gender and education. American Journal of Public Health, 86(2), 231-236.
https://doi.org/10.2105/AJPH.86.2.231
 PMid:8633741 PMCid:PMC1380333


 

48 Eszlári N. & Kökönyei Gy. (2021). Ruminatív Válaszstílus Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 127-132). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

49 EVS (2021). EVS Trend File 1981-2017. GESIS Data Archive, Cologne. ZA7503 Data file Version 2.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.13736.


 

50 EVS. (2020). European Values Study 2017. Integrated Dataset (EVS 2017). GESIS Data Archive, Cologne. ZA7500 Data file Version 4.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.13560.


 

51 Ferri, C. P., Marsden, J., de Araujo, M., Laranjeira, R. R. & Gossop, M. (2000). Validity and reliability of the Severity of Dependence Scale (SDS) in a Brazilian sample of drug users. Drug and Alcohol Review, 19, 451-455.
https://doi.org/10.1080/713659418
PMid:28474444


 

52 Flash Eurobarometer 401 (2014). Young people and drugs. European Commission.


 

53 Folsom, R. E., Greenberg, G. B. & Horvitz, D. G. (1974). The two alternate questions randomized response model for human surveys. Journal of the American Statistical Association, 68, 525-530.
https://doi.org/10.1080/01621459.1973.10481377


 

54 Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A., Lee, Y. W., Warren, F., Howard, S., Ghinai, R., Fearon, P. & Lowyck, B. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The Reflective Functioning Questionnaire. PLOS ONE, 11(7): e0158678. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0158678
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158678
PMid:27392018 PMCid:PMC4938585


 

55 Fox, J. A. & Tracy, P. E. (1984). Measuring associations with randomized response. Social Science Research, 13, 188-197. http://dx.doi.org/10.1016/0049-089X(84)90020-6
https://doi.org/10.1016/0049-089X(84)90020-6


 

56 Garrusi, B. & Nakhaee, N. (2012). Religion and smoking: A review of recent literature. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 43(3), 279-292. http://dx.doi.org/10.2190/PM.43.3.g
https://doi.org/10.2190/PM.43.3.g
PMid:22978085


 

57 Gerevich J., Bácskai E. & Rózsa S. (2006). A kockázatos alkoholfogyasztás prevalenciája. Psychiatria Hungarica, 21, 45-56.


 

58 Goodchild, M., Nargis, N., & Tursan d'Espaignet, E. (2018). Global economic cost of smoking-attributable diseases. Tobacco Control, 27(1), 58-64. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2016-053305
https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2016-053305
PMid:28138063 PMCid:PMC5801657


 

59 Gossop, M., Best, D., Marsden, J. & Strang, J. (1997). Test-retest reliability of the Severity of Dependence Scale. Addiction, 92(3), 353. http://dx.doi.org/10.1111/j.1360-0443.1997.tb03205.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1997.tb03205.x
 PMid:9219397


 

60 Gossop, M., Darke, S., Griffiths, P., Hando, J., Powis, B., Hall, W. & Strang, J. (1995). The Severity of Dependence Scale (SDS): Psychometric properties of the SDS in English and Australian samples of heroin, cocaine and amphetamine users. Addiction, 90(5), 607-614.
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1995.9056072.x
 PMid:7795497


 

61 Grevenstein, D, Nagy E. & Kroeninger-Jungaberle, H. (2015). Development of risk perception and substance use of tobacco, alcohol and cannabis among adolescents and emerging adults: evidence of directional influences. Substance Use & Misuse, 50(3): 376-386. http://dx.doi.org/10.3109/10826084.2014.984847
https://doi.org/10.3109/10826084.2014.984847
PMid:25496046


 

62 Gyepesi, Á., Urbán, R., Farkas, J., Kraus, L., Piontek, D., Paksi, B., Horváth, G., Magi, A., Eisinger, A., Pilling, J., Kökönyei, G., Kun, B. & Demetrovics, Zs. (2013). Psychometric properties of the Cannabis Abuse Screening Test in Hungarian Samples of Adolescents and Young Adults. European Addiction Research, 20(3), 119-128.
https://doi.org/10.1159/000353238
PMid:24217457


 

63 Gyollai, Á., Urbán, R., Farkas, J., Kun, B., Kökönyei, G., Eisinger, A., … Demetrovics, Zs. (2013). A Szerencsejáték Probléma Súlyossága Kérdőív magyar változatának (PGSI-HU) bemutatása. Psychiatria Hungarica, 28(2), 274-280.


 

64 Harrison, L. (1997). The validity of self-reported drug use in survey research: An overview and critique of research methods. In Harrison, L., Hughes, A. (eds.): The validity of self-reported drug use: Improving the accuracy of survey estimates. (17-36). Rockville: NIDA Research Monograph 167.
https://doi.org/10.1037/e495622006-001


 

65 Hartnoll, R. (1993). A drogproblémák felmérése, alapkövetelmények. Szenvedélybetegségek, 1(5), 324-334.


 

66 Hartnoll, R. (1998). Epidemiological Key-Indicators. Epidemiological Department, Lisbon, Portugal: EMCDDA.


 

67 Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C. & Fagerström, K. O. (1991). The Fagerström Test for Nicotine Dependence: A revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. British Journal of Addiction, 86(9): 1119-27. 
http://dx.doi.org/10.1111/j.1360-0443.1991.tb01879.x PMID: 1932883.
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1991.tb01879.x
 PMid:1932883


 

68 Heatherton, T. F., Kozlowski, L. T., Frecker, R. C., Rickert, W. & Robinson, J. (1989). Measuring the heaviness of smoking: Using self-reported time to the first cigarette of the day and number of cigarettes smoked per day. British Journal of Addiction, 84(7), 791-799.
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1989.tb03059.x
 PMid:2758152


 

69 Higgins, S. T., Kurti, A. N., Redner, R., White, T. J., Gaalema, D. E., Roberts, M. E., Doogan, N. J., Tidey, J. W., Miller, M. E., Stanton, C. A., Henningfield, J. E. & Atwood, G. S. (2015). A literature review on prevalence of gender differences and intersections with other vulnerabilities to tobacco use in the United States, 2004-2014. Preventive Medicine, 80, 89-100. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.06.009
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2015.06.009
PMid:26123717 PMCid:PMC4592404


 

70 Hockenhull, J., Amioka, E., Black, J. C., Forber, A., Haynes, C. M., Wood, D. M., Dart, R. C. & Dargan, P. I. (2020). Non-medical use of benzodiazepines and GABA analogues in Europe. British Journal of Clinical Pharmacology, 87(4), 1684-1694. 
http://dx.doi.org/10.1111/bcp.14537
https://doi.org/10.1111/bcp.14537
PMid:32888191


 

71 Horváth Zs. (2021). SCOFF Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 310-314). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

72 Horváth Zs., Eisinger A. & Demetrovics Zs. (2021). Kannabisz Használat Szűrőkérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 479-483). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

73 Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (2021). Az Alkoholhasználat Zavarainak Szűrőtesztje. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 468-472). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

74 Hoyle, R. H., Stephenson, M. T., Palmgreen, P., Lorch, E. P. & Donohew, R. L. (2002). Reliability and validity of a brief measure of sensation seeking. Personality and Individual Differences, 32(3), 401-414. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00032-0
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(01)00032-0


 

75 Hughes, K., Bellis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., Jones, L. & Dunne, M. P. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: A systematic review and meta-analysis. The Lancet. Public Health, 2(8), e356-e366. 
http://dx.doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4
https://doi.org/10.1016/S2468-2667(17)30118-4


 

76 Hussain, M., Walker, C. & Moon, G. (2019). Smoking and religion: Untangling associations using English survey data. Journal of Religion and Health, 58(6), 2263-2276. 
http://dx.doi.org/10.1007/s10943-017-0434-9
https://doi.org/10.1007/s10943-017-0434-9
PMid:28667475 PMCid:PMC6842333


 

77 Jamal, A., King, B. A., Neff, L. J., Whitmill, J., Babb, S. D. & Graffunder, C. M. (2016). Current cigarette smoking among adults - United States, 2005-2015. Morbidity and Mortality Weekly Report, 65(44), 1205-1211. 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6544a2
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6544a2
PMid:27832052


 

78 Johnston, L., O'Malley, P., Bachman, J. & Schalenberg, J. (2007). Monitoring the Future, National Survey Results on Drug Use, 1975-2006, Volume I: Secondary School Students. Volume II: College students and adults 19-45. Bethesda: National Institute of Health. http://www.monitoringthefuture.org/pubs/monographs/vol2_2006.pdf 


 

79 Kale, D., Stautz, K. & Cooper, A. (2018). Impulsivity related personality traits and cigarette smoking in adults: A meta-analysis using the UPPS-P model of impulsivity and reward sensitivity. Drug and Alcohol Dependence, 185, 149-167. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.01.003
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.01.003
PMid:29453142


 

80 Kapitány-Fövény M. (2021a). A Szerencsejáték Súlyossága Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 515-518). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

81 Kapitány-Fövény M. (2021b). Barratt Impulzivitás Skála. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 3-7). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

82 Kapitány-Fövény M., Urbán R., Varga G., Potenza, M. D., Griffiths, M. D., Szekely A., Paksi B., Kun B., Farkas J., Kökönyei Gy. & Demetrovics, Zs. (2020). The 21-item Barratt Impulsiveness Scale Revised (BIS-R-21): An alternative three-factor model. Journal of Behavioral Addictions, 9(2), 225-246.
https://doi.org/10.1556/2006.2020.00030
PMid:32609636 PMCid:PMC8939423


 

83 Karjalainen, K. (2018). Misuse of medicines - revision of the EMQ module. GPS Expert Meeting, National Institute For Health And Welfare. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/9363/3.%20K.%20Karjalainen%20-%20Misuse%20of%20medicines%20-%20revision%20of%20the%20EMQ%20module.pdf 


 

84 Karjalainen, K. (2018). Misuse of medicines - revision of the EMQ module. GPS Expert Meeting. GPS Expert Meeting, National Institute For Health And Welfare. https://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/9363/3.%20K.%20Karjalainen%20-%20Misuse%20of%20medicines%20-%20revision%20of%20the%20EMQ%20module.pdf 


 

85 Karjalainen, K., Pekkanen, N. & Hakkarainen, P. (2020). Suomalaisten huumeiden käyttö ja huu-measenteet - Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992-2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 2/2020. 133 sivua. Helsinki.


 

86 Kaye, S. & Darke, S. (2001). Determining a diagnostic cut-off on the Severity of Dependence Scale (SDS) for cocaine dependence. Addiction, 97(6), 727-731. 
http://dx.doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00121.x.
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00121.x
PMid:12084142


 

87 Kilian, C., Manthey, J., Probst, C., Brunborg, G. S., Bye, E. K., Ekholm, O., Kraus, L., Moskalewicz, J., Sieroslawski, J. & Rehm, J. (2020). Why is per capita consumption underestimated in alcohol surveys? Results from 39 surveys in 23 European countries. Alcohol and Alcoholism, 55(5): 554-563. doi: 10.1093/alcalc/agaa048
https://doi.org/10.1093/alcalc/agaa048
PMid:32491170 PMCid:PMC7427154


 

88 Király O. (2021a). Tíztételes Internetesjáték-használati Zavar Teszt. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 539-542). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

89 Király O. (2021b). Online-játék-motivációs Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 547-550). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

90 Király, O., Bőthe, B., Ramos-Diaz, J., Rahimi-Movaghar, A., Lukavska, K., Hrabec, O., Miovsky, M., Billieux, J., Deleuze, J., Nuyens, F., Karila, K., Griffiths, M. D., Nagygyörgy, K., Urbán, U., Potenza, M. N., King, D., Rumpf, H. J., Carragher, N. & Demetrovics, Zs. (2019). Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): Measurement invariance and cross-cultural validation across seven language-based samples. Psychology of Addictive Behaviors, 33(1), 91-103.
https://doi.org/10.1037/adb0000433
PMid:30589307


 

91 Király, O., Sleczka, P., Pontes, H. M., Urbán, R., Griffiths, M. D. & Demetrovics, Z. (2017). Validation of the Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10) and evaluation of the nine DSM-5 Internet Gaming Disorder criteria. Addictive Behaviors, 64, 253-260.
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.11.005
PMid:26632194


 

92 Kirtadze, I., Otiashvili, D., Tabatadze, M., Vardanashvili I., Sturua L., Zabransky T. & Anthony J. C. (2018). Republic of Georgia estimates for prevalence of drug use: Randomized response techniques suggest under-estimation. Drug and Alcohol Dependence, 187, 300-304.
http://dx.doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.03.019
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2018.03.019
PMid:29704851


 

93 Kirtadze, I., Otiashvili, S. & Tabatadze, M. (2016). National Survey on Substance Use in the General Population in Georgia, 2015. Letöltve: 2020.10.10. https://www.researchgate.net/publication/305875263_National_Survey_on_Substance_Use_in_the_General_Population_in_Georgia_2015 


 

94 Koronczai B. (2021a). Problémás Internethasználat Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 534-538). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

95 Koronczai B. (2021b). Bergen Közösségimédia-függőségi Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 519-522). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

96 Koronczai B. (2021c). Testi Attitűdök Tesztje. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 282-285). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

97 Koronczai B., Urbán R., Kökönyei Gy., Paksi B., Papp K., Kun B., Arnold P., Kállai J. & Demetrovics Zs. (2011). Confirmation of the three-factor model of problematic internet use on off-line adolescent and adult samples. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14(11), 657-664.
https://doi.org/10.1089/cyber.2010.0345
PMid:21711129 PMCid:PMC3225044


 

98 Kovács G. & Horváth I. (szerk.) (2019). Dohányzás és leszokás. Budapest: Medicina.


 

99 Kökönyei Gy., Szabó E., Kocsel N., Édes A., Eszlári N., Pap D., Magyar M., Kováncs D., Zsombok T., Elliott, R., Anderson, I. M., Deakin, J. D. W., Bagdy,Gy. & Juhász G. (2016). Rumination in migraine: Mediating effects of brooding and reflection between migraine and psychological distress. Psychology & Health, 31(12), 1481-1497. http://dx.doi.org/10.1080/08870446.2016.1235166
https://doi.org/10.1080/08870446.2016.1235166
PMid:27616579 PMCid:PMC5062042


 

100 Köteles F. & Bárdos Gy. (2009). Tabletták perceptuális jellemzői által generált mellékhatás-elvárások és pszichológiai hátterük. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(1): 47-62.
https://doi.org/10.1556/Mental.10.2009.1.3


 

101 Köteles F. (2021). Szubjektív Testi Tünet Skála. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 315-318). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

102 Kroenke, K., Spitzer, R. L. & Williams, J. B. W. (2001). The PHQ-9: Validity of a brief depression severity measure. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-613. http://dx.doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x
https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2001.016009606.x
PMid:11556941 PMCid:PMC1495268


 

103 Kun B., Orosz G., Dombi E. & Demetrovics Zs. (2021). Bergen Munkafüggőség Skála. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 484-487). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

104 Lawrinson, P., Copeland, J., Gerber, S. & Gilmour, S. (2007). Determining a cut-off on the Severity of Dependence Scale ( SDS ) for alcohol dependence. Addictive Behaviors, 32, 1474-1479. http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2006.09.005
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2006.09.005
PMid:17081703


 

105 Lee, C., Harari, L. & Park, S. (2020). Early-Life adversities and recalcitrant smoking in midlife: An examination of gender and life-course pathways. Annals of Behavioral Medicine: A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 54(11), 867-879.
http://dx.doi.org/10.1093/abm/kaaa023
https://doi.org/10.1093/abm/kaaa023
PMid:32329785 PMCid:PMC7751020


 

106 Legleye, S., Karila, L., Beck, F. & Reynaud, M. (2007). Validation of the CAST, a Cannabis Abuse Screening Test in general population. Journal of Substance Use, 12, 233-242.
https://doi.org/10.1080/14659890701476532


 

107 Legleye, S., Karila, L., Beck, F. & Reynaud, M. (2007). Validation of the CAST, a Cannabis Abuse Screening Test in general population. Journal of Substance Use, 12, 233-242.
https://doi.org/10.1080/14659890701476532


 

108 Lenzenweger, M. F., Clarkin, J. F., Kernberg, O. F. & Foelsch, P. A. (2001). The Inventory of Personality Organization: Psychometric properties, factorial composition, and criterion relations with affect, aggressive dyscontrol, psychosis proneness, and self-domains in a nonclinical sample. Psychological Assessment, 13(4): 577-591.
https://doi.org/10.1037/1040-3590.13.4.577
PMid:11793901


 

109 Levy, D. T., Borland, R., Lindblom, E. N., Goniewicz, M. L., Meza, R., Holford, T. R., Yuan, Z., Luo, Y., O'Connor, R. J., Niaura, R. & Abrams, D. B. (2018). Potential deaths averted in USA by replacing cigarettes with e-cigarettes. Tobacco Control, 27(1), 18-25. http://dx.doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-053759
https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2017-053759
PMid:28970328 PMCid:PMC5801653


 

110 Lopez-Fernandez, O., Kuss, D. J, Pontes, H. M., Griffiths, M. D. , Dawes, C., Justice, L. V., Männikkö, N., Kääriäinen, M., Rumpf, H-J., Bischof, A., Gässler, A-K., Romo, L., Kern, L., Morvan, Y., Rousseau, A., Graziani, P., Demetrovics Zs., Király O., Schimmenti, A., Passanisi, A., Lelonek-Kuleta, B., Chwaszcz, J., Chóliz, M., Zacarés, J. J., Serra, E., Dufour, M., Rochat, L., Zullino, D., Achab, S., Landrø, N. I., Suryani, E., Hormes, J. M., Terashima, J. P. & Billieux, J. (2018). Measurement invariance of the short version of the Problematic Mobile Phone Use Questionnaire (PMPUQ-SV) across eight languages. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(6). http://dx.doi.org/10.3390/ijerph15061213
https://doi.org/10.3390/ijerph15061213
PMid:29890709 PMCid:PMC6025621


 

111 Maráz A., Eisinger A., Hende B., Urbán R., Paksi B., Kun B., Kökönyei G., Griffiths, M. & Demetrovics Zs. (2015). Measuring compulsive buying behaviour: Psychometric validity of three different scales and prevalence in the general population and in shopping centres. Psychiatry Research., 225(3), 326-334. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.080
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.080
PMid:25595336


 

112 Martos T. & Csordás G. (2021). WHO Jóllét Kérdőív rövidített változata. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 186-189). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

113 Max, W., Sung, H.-Y. & Shi, Y. (2012). Deaths from secondhand smoke exposure in the United States: Economic implications. American Journal of Public Health, 102(11), 2173-2180. 
http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2012.300805
https://doi.org/10.2105/AJPH.2012.300805
PMid:22994180 PMCid:PMC3477960


 

114 Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L. & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 28(6), 487-495. http://dx.doi.org/10.1016/0005-7967(90)90135-6
https://doi.org/10.1016/0005-7967(90)90135-6


 

115 Mónok K. (2021). Testedzésfüggőség Skála és Testedzés Addikció Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 497-507). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

116 Mónok, K., Berczik, K., Urbán, R., Szabo, A., Griffiths, M. D., Farkas, J., Magi, A., Eisinger, A., Kurimay, T., Kökönyei, G., Kun, B., Paksi, B., & Demetrovics, Zs. (2012). Psychometric properties and concurrent validity of two exercise addiction measures: A population wide study. Psychology of Sport and Exercise, 13(6), 739-746. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.06.003
https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.06.003


 

117 Moors, J. J. A. (1971). Optimization of the Unrelated Question Randomized Response Model. Journal of the American Statistical Association, 66, 627-629.
https://doi.org/10.1080/01621459.1971.10482320


 

118 Morgan, J. F., Reid, F. & Lacey, J. H. (1999). The SCOFF questionnaire: assessment of a new screening tool for eating disorders. British Medical Journal, 319, 1467-1468.
https://doi.org/10.1136/bmj.319.7223.1467
PMid:10582927 PMCid:PMC28290


 

119 Moskalewicz, J., Room, R. & Thom, B. (2016). Comparative monitoring of alcohol epidemiology across the EU. Baseline assessment and suggestions for future action. Synthesis report. Warsaw: PARPA. Letöltve: 2020.10.10. http://www.rarha.eu/NewsEvents/LatestNews/Lists/LatestNews/Attachments/36/Comparative%20monitoring%20%20of%20alcohol%20epidemiology%20%20across%20the%20EU%20%E2%80%93%2027.02.pdf 


 

120 Mravčík, V., Pešek, R., Horáková, M., Nečas, V., Škařupová, K., Šťastná, L., Škrdlantová, E., Kiššová, L., Běláčková, V., Fidesová, H., Nechanská, B., Vopravil, J., Kalina, K., Gabrhelík, R. & Zábranský, T. (2010). Annual Report: The Czech Republic - 2009 Drug Situation. Prága: Government of the Czech Republic. https://www.drogy-info.cz/publikace/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-o-stavu-ve-vecech-drog-v-ceske-republice-v-roce-2009/ 


 

121 Muthén, L. K. & Muthén, B. O. (2017). Mplus User's Guide. (8. ed.) Los Angeles, CA: Muthén & Muthén. Retrieved from http://www.statmodel.com/download/usersguide/MplusUserGuideVer_8.pdf 


 

122 Ngo, A., Cheng, K.-W., Chaloupka, F. J., & Shang, C. (2017). The effect of MPOWER scores on cigarette smoking prevalence and consumption. Preventive Medicine, 105, S10-S14. http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.05.006
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2017.05.006
PMid:28502576 PMCid:PMC5681881


 

123 Nunziata, L. & Toffolutti, V. (2019). "Thou Shalt not Smoke": Religion and smoking in a natural experiment of history. SSM - Population Health, 8, 100412. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100412
https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2019.100412
PMid:31338409 PMCid:PMC6626118


 

124 Nyikos E., Szeredi B. & Demetrovics Zs. (2001). Egy új viselkedéses addikció: Az internethasználat személyiségpszichológiai korrelátumai. Pszichoterápia, 10(3), 168-182.


 

125 Nyírády A. (szerk.) (2009). A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai. Szöveggyűjtemény. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.


 

126 Office for National Statistics (2020). Adult smoking habits in the UK (Release date: 7 July 2020). Letöltve: 2021.07.11.


 

127 Orosz G., Dombi E., Andreassen, C. S., Griffiths, M. D. & Demetrovics Zs. (2016). Analyzing models of Work Addiction: Single factor and bi-factor models of the Bergen Work Addiction Scale. International Journal of Mental Health and Addiction., 14(5): 662-671.
https://doi.org/10.1007/s11469-015-9613-7


 

128 Pajkossy P. (2021). Penn State Aggódás Kérdőív. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. (pp. 133-136). Budapest: Medicina Könyvkiadó.


 

129 Pajkossy P., Simor P., Szendi I. & Racsmány M. (2015). Hungarian validation of the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ): Method effects and comparison of paper-pencil versus online administration. European Journal of Psychological Assessment, 31(3), 159-165. http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000221
https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000221


 

130 Paksi B. (2003). Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. (Szakmai forrás, 4.) Budapest: L'Harmattan.


 

131 Paksi B. (2003). Drogok és felnőttek. A tizennyolc év feletti lakosság drogfogyasztása és droggal kapcsolatos gondolkodása az ezredfordulón, Magyarországon. (Szakmai forrás, 4.) Budapest: L'Harmattan.


 

132 Paksi B. (2007). A drogepidemiológia alapjai: a drogfogyasztás elterjedtségének mérése. In Demetrovics Zs. (szerk.): Az addiktológia alapjai I. (229-253). Budapest: Eötvös Kiadó.


 

133 Paksi B. (2009). Populációs adatok alakulása. In Felvinczi K. & Nyírády A. (szerk.): Drogpolitika számokban. (81-141). Budapest: L'Harmattan.


 

134 Paksi B. (2009). Populációs adatok alakulása. In Felvinczi K., Nyírády A. (szerk.): Drogpolitika számokban. (81-141). Budapest: L'Harmattan.


 

135 Paksi B., Demetrovics ZS., Griffiths, M. D., Magi A. & Felvinczi K. (2020). Estimating and managing the changing methodological parameters of self-report surveys of addictive behaviors based on the waves of the National Survey on Addiction Problems in Hungary (NSAPH) in 2007 and 2015. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 22(1): 29-42. http://mppt-nph.hu/images/magazin/pdf/vol22issue1/v22i1p29.pdf 


 

136 Paksi B., Demetrovics Zs., Magi A. & Felvinczi K. (2017). Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 19(2), 31-55. http://epa.oszk.hu/02400/02454/00066/pdf/EPA02454_neuropsychopharmacologia_hungarica_2017_02_055-085.pdf 


 

137 Paksi B., Demetrovics Zs., Magi A. & Felvinczi K. (2017). Az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Neuropsychopharmacologia Hungarica, 19(2), 31-55. http://epa.oszk.hu/02400/02454/00066/pdf/EPA02454_neuropsychopharmacologia_hungarica_2017_02_055-085.pdf 


 

138 Paksi B., Demetrovics Zs., Magi A. & Felvinczi K. (2018). A magyarországi felnőtt népesség droghasználata - az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról 2015 (OLAAP 2015) reprezentatív lakossági felmérés alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(4), 541-565. https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/0016.2018.73.4.2
https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.4.2


 

139 Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P. & Demetrovics Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(4), 273-300. http://dx.doi.org/10.1556/mental.10.2009.4.1
https://doi.org/10.1556/Mental.10.2009.4.1


 

140 Paksi B., Rózsa S., Kun B., Arnold P. & Demetrovics Zs. (2009). A magyar népesség addiktológiai problémái: az Országos Lakossági Adatfelvétel az Addiktológiai Problémákról (OLAAP) reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 10(4), 273-300. http://dx.doi.org/10.1556/mental.10.2009.4.1
https://doi.org/10.1556/Mental.10.2009.4.1


 

141 Patrick, M. E. & Azar, B. (2018). High-Intensity Drinking. Alcohol Research: Current Reviews, 39(1), 49-55.


 

142 Patton, J. M., Stanford, M. S. & Barratt, E. S. (1995). Factor structure of the Barratt Impulsiveness Scale. Journal of Clinical Psychology, 51, 768-774.
https://doi.org/10.1002/1097-4679(199511)51:6<768::AID-JCLP2270510607>3.0.CO;2-1


 

143 Pénzes M. & Urbán R. (2019). E-cigaretta - információk gyakorló orvosok számára. Orvostovábbképző Szemle, 26(5), 58-64.


 

144 Pénzes M. (2020). Fagerström Nikotinfüggőségi Teszt (Fagerström Test for Nicotine Dependence, FTND). In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológia kutatásában és gyakorlatában. (452-456). Budapest: Medicina.


 

145 Pénzes M. (2021). Fagerström Nikotinfüggőségi Teszt. In Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy. & Demetrovics Zs. (szerk.): Kérdőíves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban I. Medicina Könyvkiadó, Budapest.


 

146 Phillips, E. (2017). Tobacco product use among adults-United States, 2015. Morbidity and Mortality Weekly Report, 66(44), 1209-1215. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6644a2
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6644a2
PMid:29121001 PMCid:PMC5679591


 

147 Pillók P. (2010). Az elhanyagolható tényező, avagy a nem mintavételi hibák a kérdőíves adatfelvételekben. Doktori disszertáció. ELTE TáTK. http://tatk.elte.hu/file/dissz_2012_PillokPeter.pdf 


 

148 Probst, M., Vandereycken, W., Coppenolle, H. Van, & Vanderlinden, J. (1995). The body attitude test for patients with an eating disorder: Psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3(2), 133-144. http://dx.doi.org/10.1080/10640269508249156
https://doi.org/10.1080/10640269508249156


 

149 Prochaska, J. O., DiClemente, C. C. & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change. Applications to addictive behaviors. The American Psychologist, 47(9), 1102-1114.
https://doi.org/10.1037/0003-066X.47.9.1102
 PMid:1329589


 

150 Reid, J. L., Hammond, D., Boudreau, C., Fong, G. T., Siahpush, M. & on behalf of the ITC Collaboration. (2010). Socioeconomic disparities in quit intentions, quit attempts, and smoking abstinence among smokers in four western countries: Findings from the International Tobacco Control Four Country Survey. Nicotine & Tobacco Research, 12(Supplement 1), 20-33. http://dx.doi.org/10.1093/ntr/ntq051
https://doi.org/10.1093/ntr/ntq051
PMid:20889477 PMCid:PMC2948137


 

151 Reid, R. C., Garos, S. & Carpenter B. N. (2011). Reliability, validity, and psychometric development of the Hypersexual Behavior Inventory in an outpatient sample of men. Sexual Addiction & Compulsivity, 18, 30-51. http://doi:10.1080/10720162.2011.555709
https://doi.org/10.1080/10720162.2011.555709


 

152 Ridgway, N. M., Kukar-Kinney, M. & Monroe, K. B. (2008). An Expanded Conceptualization and a New Measure of Compulsive Buying. Journal of Consumer Research, 35(4), 622-639. http://dx.doi.org/10.1086/591108
https://doi.org/10.1086/591108


 

153 Róbert P. (1990). Társadalmi mobilitás. In Andorka R., Kolosi T., Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport. (pp. 356-372). Budapest: TÁRKI.


 

154 Robinson P. J., Shaver R. P. & Wrightsman S. L. (1991). Measures of Personality and Social Attitudes. San Diego: Academic Press.
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241-0.50005-8
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-590241-0.50004-6


 

155 Room, R. (2007). Az alkohol- és droghasználathoz kapcsolódó stigma és szociális egyenlőtlenségek. Addiktológia, 3, 232−254.


 

156 Rosen, L., Rosenberg, E., McKee, M., Gan-Noy, S., Levin, D., Mayshar, E., Shacham, G., Borowski, J., Nun, G. B., Lev, B. & the Healthy Israel 2020 Tobacco Control Subcommittee. (2010). A framework for developing an evidence-based, comprehensive tobacco control program. Health Research Policy and Systems, 8(1), 17. http://dx.doi.org/10.1186/1478-4505-8-17
https://doi.org/10.1186/1478-4505-8-17
PMid:20507612 PMCid:PMC2894826


 

157 Rudas T. (1979). Véletlenített kérdőíves eljárások. Budapest, TK Műhely, (X. évf.) 17.


 

158 Rudas T. (1979). Véletlenített kérdőíves eljárások. TK Műhely, (X. évf.) 17.


 

159 Salasuo, M., Karjalainen, K. & Hakkarainen, P. (2020) Nuoret, entiset nuoret ja huumeet : miten sukupolvi näkyy huumeiden käytössä ja huumemielipiteissä? Yhteiskuntapolitiikka, 85, 5-6.


 

160 Salloum, N. C., Krauss, M. J., Agrawal, A., Bierut, L. J. & Grucza, R.A. (2018). A reciprocal effects analysis of cannabis use and perceptions of risk. Addiction. 113(6) 1077-1085. http://dx.doi.org/10.1111/add.14174
https://doi.org/10.1111/add.14174
PMid:29377544 PMCid:PMC5938114


 

161 Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F., De La Funete, J. R. & Grant, M. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption-II. Addiction, 88, 791-804.
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1993.tb00822.x
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x
 PMid:8329970


 

162 Semjén A. & Tóth I. S. (2004). Rejtett gazdaság és adózási magatartás, 1996-2001. Közgazdasági Szemle, 51(június) 560-583.


 

163 Spilka, S., Le Nézet, O., Janssen, E., Brissot, A., Philippon, A. & Chyderiotis, S. (2019). Drogues: perceptions des produits, des politiques publiques et des usagers, Tendances n° 131, OFDT, 8 p. https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/drogues-perceptions-des-produits-des-politiques-publiques-et-des-usagers-tendances-131-avril-2019/ 


 

164 Stanaway, J. D., Afshin, A., Gakidou, E., Lim, S. S., Abate, D., Abate, K. H., Abbafati, C., Abbasi, N., Abbastabar, H., Abd-Allah, F., Abdela, J., Abdelalim, A., Abdollahpour, I., Abdulkader, R. S., Abebe, M., Abebe, Z., Abera, S. F., Abil, O. Z., Abraha, H. N. & Murray, C. J. L. (2018). Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet, 392(10159), 1923-1994. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32225-6
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32225-6


 

165 Stockings, E., Bowman, J., McElwaine, K., Baker, A., Terry, M., Clancy, R., Bartlem, K., Wye, P., Bridge, P., Knight, J. & Wiggers, J. (2013). Readiness to quit smoking and quit attempts among Australian mental health inpatients. Nicotine & Tobacco Research, 15(5), 942-949. http://dx.doi.org/10.1093/ntr/nts206
https://doi.org/10.1093/ntr/nts206
PMid:23089486 PMCid:PMC3621580


 

166 Stratton, K. R., Kwan, L. Y., Eaton, D. L. & National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (U.S.) (szerk.) (2018). Public health consequences of e-cigarettes. The National Academies Press.
https://doi.org/10.17226/24952
PMid:29894118


 

167 Susánszky É., Konkolÿ T. B., Stauder A. & Kopp M. (2006). A WHO Jól-lét Kérdőív rövidített (WBI-5) magyar változatának validálása a Hungarostudy 2002 országos lakossági egészségfelmérés alapján. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 9(1), 247-255.
https://doi.org/10.1556/Mental.7.2006.3.8


 

168 Svicher, A., Cosci, F., Giannini, M., Pistelli, F. & Fagerström, K. (2018). Item Response Theory analysis of Fagerström Test for Cigarette Dependence. Addictive Behaviors, 77, 38-46. http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.09.005
https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.09.005
PMid:28950117


 

169 Swift, W., Copeland, J. & Hall, W. (1998). Choosing a diagnostic cut-off for cannabis dependence, Addiction, 93(11), 1681-1692. http://dx.doi.org/10.1046/j.1360-0443.1998.931116816.x
https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1998.931116816.x
 PMid:9926531


 

170 Szabó A., Pinto, A., Griffiths, M. D., Kovácsik R. & Demetrovics Zs. (2019). The psychometric evaluation of the Revised Exercise Addiction Inventory: Improved psychometric properties by changing item response rating. Journal of Behavioral Addictions, 8(1), 157-161. http://dx.doi.org/10.1556/2006.8.2019.06
https://doi.org/10.1556/2006.8.2019.06
PMid:30920295 PMCid:PMC7044604


 

171 Taylor, G., McNeill, A., Girling, A., Farley, A., Lindson-Hawley, N. & Aveyard, P. (2014). Change in mental health after smoking cessation: Systematic review and meta-analysis. BMJ, 348, g1151. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.g1151
https://doi.org/10.1136/bmj.g1151
PMid:24524926 PMCid:PMC3923980


 

172 Terry, A., Szabo, A. & Griffiths, M. (2004). The Exercise Addiction Inventory: A new brief screening tool. Addiction Research and Theory, 12(5), 489-499.
https://doi.org/10.1080/16066350310001637363


 

173 Tombor I., Paksi B., Urbán R., Kun B., Arnold P., Rózsa S. & Demetrovics Zs. (2010). [Epidemiology of smoking in Hungary-A representative national study]. Orvosi Hetilap, 151(9), 330-337. http://dx.doi.org/10.1556/OH.2010.28817
https://doi.org/10.1556/oh.2010.28817
PMid:20159748


 

174 Topp, L. & Mattick, R. P. (1997). Choosing a cut-off on the Severity of Dependence Scale (SDS) for amphetamine users. Addiction, 92(7), 839-845.
https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.1997.tb02953.x
 PMid:9293043


 

175 Townsend, P. (1979). Poverty in the United Kingdom: A survey of household resources and standards of living. Harmondsworth: Penguin Books.
https://doi.org/10.1525/9780520325760


 

176 Treynor, W., Gonzalez, R. & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247-259. http://dx.doi.org/10.1023/A:1023910315561
https://doi.org/10.1023/A:1023910315561


 

177 Umesh, U. N. & Peterson, R. A. (1991). A Critical Evaluation of the Randomized Response Method. Applications, Validation, and Research Agenda. Sociological Methods Research, 32, 384-410. https://doi.org/10.1177%2F0049124191020001004 


 

178 Unoka Zs., Rózsa S., Kő N., Kállai J., Fábián A. & Simon L. (2004). A Derogatis-féle tünetlista alkalmazásával szerzett tapsztalatok. Psychiatria Hungarica, 19(3), 235-243.


 

179 Urbán R. (2019). Dohányzási szokások. In: Németh Á. & Várnai D. (szerk.): Kamaszéletmód Magyarországon. (67-76). Budapest: ELTE PPK - L'Harmattan Kiadó.


 

180 Urbán R., Kugler Gy., Oláh A. & Szilágyi Zs. (2006). Smoking and education: Do psychosocial variables explain the relationship between education and smoking behaviour? Nicotine & Tobacco Research, 8(4), 565-573.
https://doi.org/10.1080/14622200600789940
PMid:16920654


 

181 Warner, S. L. (1965). Randomized response: A survey technique for eliminating evasive answer bias. Journal of the American Statistical Association, 60, 63-69. http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1965.10480775
https://doi.org/10.1080/01621459.1965.10480775
PMid:12261830


 

182 Wéber, A. (2016). A dohányzás halandóságra gyakorolt hatása Magyarországon 2000 és 2014 között [The effect of smoking on mortality in Hungary between 2000 and 2014]. Statisztikai Szemle, 94(6), 585-610. http://dx.doi.org/10.20311/stat2016.06.hu0585
https://doi.org/10.20311/stat2016.06.hu0585


 

183 Wensink, M., Alvarez, J.-A., Rizzi, S., Janssen, F. & Lindahl-Jacobsen, R. (2020). Progression of the smoking epidemic in high-income regions and its effects on male-female survival differences: A cohort-by-age analysis of 17 countries. BMC Public Health, 20(1), 39. http://dx.doi.org/10.1186/s12889-020-8148-4
https://doi.org/10.1186/s12889-020-8148-4
PMid:31924192 PMCid:PMC6954612


 

184 WHO (2000). International guide for monitoring alcohol consumption and related harm. Department of mental Health and Substance Dependence, Noncommunicable Disease and Mental Health Cluster. Letöltve: 2020.10.10. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66529/WHO_MSD_MSB_00.4.pdf;jsessionid=CC81127C1160BD1370034C7068BCB9B8?sequence=1 


 

185 WHO (2018)‎. Global status report on alcohol and health 2018. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/274603. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO


 

186 WHO (2019). ICD-11. International Classification of Diseases 11th Revision. The global stan-dard for diagnostic health information. https://icd.who.int/browse11/l-m/en 


 

187 WHO (szerk.) (2008). WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. WHO.


 

188 WHO. (2017). Tobacco and its environmental impact: An overview. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255574/1/9789241512497-eng.pdf?ua=1 


 

189 Zafeiridou, M., Hopkinson, N. S. & Voulvoulis, N. (2018). Cigarette smoking: An assessment of tobacco's global environmental footprint across its entire supply chain. Environmental Science & Technology, 52(15), 8087-8094. http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.8b01533
https://doi.org/10.1021/acs.est.8b01533
PMid:29968460